MILIEU
Ook inzake Milieu kennen wij onze verantwoordelijkheden

Milieu

Ook inzake Milieu kennen wij onze verantwoordelijkheden en zijn er kosten nog moeite gespaard om verantwoord hier mee om te gaan.

Zo is er voor elke afgevoerde bedrijfsafvalstof een inzamelmiddel en word door erkende bedrijven ingenomen en verwerkt.

Te denken valt hierbij aan:
– Papier/karton
– Huisvuil
– Olie
– Afgewerkte brandstof
– Oliefilters
– Remvloeistof
– Koelvloeistof
– Banden
– Oliehoudend afval

Tevens zijn de vloeren vloeistofdicht en gecoat ,de wasplaats en wasbakken aangesloten op een vetscheider en alle naden gekit